Co se v tomto ročníku naučím

V páté třídě se seznamuji se stavbou slova. Vím, co je to předpona, kořen, přípona a koncovka. Také vím, jak se slova tvoří. Učím se pravopis skupin bě, pě, vě a mě / mně. Umím si odůvodnit pravopis v koncovkách podstatných jmen, piluji shodu přísudku s podmětem. Opakuji desatero slovních druhů a trénuji určování mluvnických kategorií.

Seznam učiva pro 5. třídu

Učivo Popisek
Psaní I / Y v koncovkách podstatných jmen V tomto příspěvku si zopakujeme, jak jednoduše určit I / Y v koncovkách podstatných jmen. Mějte na paměti, že klíčové je přiřadit podstatné jméno ke správnému vzoru. 🙂
Psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen Tento příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. Připomeneme si, jak je od sebe odlišíme a jak určíme správné I / Y.
Shoda přísudku s podmětem Následující příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v příčestí minulém. Pamatujte, že důležitý je rod podstatného jména! 🙂
Předpony s-, z-, vz- Zopakujeme si základní pravidla pro psaní předpony s-, z- a vz-. Součástí příspěvku jsou také slova, která vždy píšeme s předponami s- a z- bez ohledu na kontext věty.
Zájmeno jenž Zájmeno jenž a přehledná tabulka s jeho vyskloňovanými tvary.
Číslovky Číslovky a jejich druhy. Za kterou z nich musíme psát tečku? A jak správně napsat 867? Více v příspěvku.
Vyjmenovaná slova Učivo pro 3. třídu, ale občas je potřebujeme zopakovat všichni, nemám pravdu? :-)
Tvoření slov Tvoření slov v češtině má svá pravidla. Pokud jste nebyli dostatečně obeznámeni, tento článek je přímo pro vás.
Druhy přívlastku Zákeřná problematika, která trápí nejen vás, studenty, ale mnohé dospěláky. Pojďme si představit základní druhy přívlastku.
Mluvnické kategorie sloves Přehledný výčet mluvnických kategorií sloves. Naučte se je a stanete se mistry jazykových rozborů! 😎
Psaní BĚ/BJE a VĚ/VJE Proč nechceme objet oběd? Jaká jsou pravidla pro psaní BĚ a BJE?
Psaní MĚ/MNĚ Zapomněli jste, jak se správně píše pomněnka?
Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková Potřebuju další prázdniny, nové sáňky a navštívit Alpy. Víš, o jakou skupinu podstatných jmen se jedná? :-)
Určování pádů Záležitost, kterou není radno podceňovat a zúročíš ji v každém jazykovém rozboru.
Slovní druhy Kolem oběda práskl kolem o zem. Pojď si s námi připomenout slovní druhy.
Koncovky -OVI a -OVY Davidovy sestry přišly ke Karlovi. Pravopisný oříšek - koncovky -OVI/ -OVY
Mluvnické kategorie podstatných jmen Co určujeme u podstatných jmen a nejen u nich? To a mnohem víc prozradí tento příspěvek. 😊
Kdy píšeme ú s čárkou? Kdy musíme psát čárkované ú a proč? 🥸
Druhy vět podle postoje mluvčího k posluchači Jaké druhy vět rozlišujeme? 🧐
Příslovečné spřežky Co to vlastně je příslovečná spřežka a jak vůbec vzniká? 🤯
;