Psaní I/Y v koncovkách přídavných jmen

V následujícím článku si zopakujeme pravopis přídavných jmen. Připomeneme si základní dělení přídavných jmen na tvrdá a měkká, rozpomeneme se na vzory mladý a jarní, objasníme si pravopis přídavných jmen přivlastňovacích.

Jak správně určit koncovky přídavných jmen?

Je třeba si určit, zdali je dané přídavné jméno tvrdé nebo měkké. Jak to zjistím? Jednoduše tak, že si na něj ukážu pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to. Pokud se mi koncovka přídavného jména mění, jedná se o přídavné jméno tvrdé, ke kterému náleží vzor mladý. Pokud se koncovka přídavného jména nemění, jedná se o přídavné jméno měkké a pracujeme se vzorem jarní.

příklad: “bílý racek”

ten bílý, ta bílá, to bílé - koncovka přídavného jména se mění (podobně jako ten mladý, ta mladá, to mladé)Jedná se o přídavné jméno tvrdé, použiji tedy vzor mladý.

Přídavná jména tvrdá píšeme zpravidla s Y, nicméně pozor na výjimky!

1. pád množného čísla - bílí racci (mladí racci)

7. pád množného čísla - s bílými racky (s mladými racky)

Koncovky přídavných jmen přivlastňovacích

Na úvod důležitá otázka. Jak poznám, že se jedná o přivlastňovací přídavné jméno? Připomeňme si, co už víme. Na přídavná jména se ptáme otázkami: “jaký?”, “který?”, “čí?”. Právě otázka “čí?” se dotazuje na přivlastňovací přídavná jména.

příklad: “Petrovi spolužáci” (čí spolužáci?), “Ivaniny kočky” (čí kočky?)

Jak poznám, jaké I / Y napsat v koncovce?

Snadno. 😎 Ke správnému I / Y nám dopomůže vzor matčin. Z hodin českého jazyka víme rovněž o existenci vzoru otcův, proč využívat raději vzor matčin si ukážeme na příkladu níže. 🙂

příklad: “Kubovi přátelé” Čí přátelé? Matčini přátelé.

Kubovy záliby” Čí záliby? Matčiny záliby.

(Kdybychom si chtěli odůvodnit výše zmíněné příklady pomocí vzoru otcův, tak “neuslyšíme”, které I / Y napsat, z toho důvodu je vhodnější užití vzoru matčin.)

Pozor!

Studenti často chybují v následujících (a jimi podobných) typech spojení:

příklad:Ondrovy sešity jsem půjčil Karlovi

Ondrovy sešity - Jedná se o přivlastňovací přídavné jméno, použiji vzor matčin - matčiny sešity, proto Ondrovy sešity.

Karlovi - Vyskloňované podstatné jméno ve 3. pádě - Karlovi jako pánovi.

Tohle je třeba důsledně rozlišovat.

Pro procvičení přidávám pár vět:

Cestou ke Zdeňkov_ jsme potkali Lukášov_ sestry.

Pověděli Romanov_ o Tomášov_ch úmyslech.

Davidov_ andulky odletěly k sousedov_.

Materiály

Diktátové vychytávky

Ryzí a cizí

ryzí zlato

cizí člověk

Proč píšeme v koncovce přídavného jména měkké I? 

Protože obě přídavná jména odpovídají vzoru JARNÍ. 

Rybí, želví

rybí salát

želví polévka

Pamatuj si, že přídavná jména utvořená od zvířete píšeme vždy s měkkým I. 

Jedná se o vzor JARNÍ.

Snaživí spolužáci

snaživí spolužáci

počítačoví odborníci

Proč píšeme v koncovkách přídavných jmen měkké I?

I když se jedná o přídavná jména tvrdá, kdy v koncovce zpravidla píšeme tvrdé Y, pamatuj si, že v 1. pádě množného čísla píšeme měkké I = MLADÍ spolužáci, MLADÍ odborníci. 

Petrovi psi X Petrovy knihy

Petrovi psi

Petrovy knihy

Pro koncovky přídavných jmen přivlastňovacích doporučuju používat vzor matčin. 

Petrovi psi = matčini psi

Petrovy knihy = matčiny knihy

Vykutálené otázky

tác se zral_m_ plody

cílevědom_ sportovci

drz_ chlapec a vztekl_ pes

ps_ bouda na ciz_m pozemku

s bíl_m hus_m peřím

Filipov_ sešity jsem půjčil Karlov_

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.