Mluvnické kategorie sloves

V dnešním příspěvku se podíváme na mluvnické kategorie sloves. Než začneme, připomeneme si, co to vlastně slovesa jsou a co nám vyjadřují. Slovesa vyjadřují děj, vyjadřují činnost, nějaký stav nebo změnu stavu. Pozor, slovesa se časují, patří mezi ohebné slovní druhyVe větě plní nejčastěji roli přísudku

U sloves určujeme následující mluvnické kategorie

·      osoba = 1., 2., 3.

·      číslo = jednotné, množné

·      čas = minulý, přítomný, budoucí

·      způsob = oznamovací, rozkazovací, podmiňovací 

podmiňovací přítomný – by mluvil

podmiňovací minulý – byl by mluvil

POZOR! U podmiňovacího způsobu neurčujeme kategorii času. 

·      slovesný rod

činný – Já zpívám píseň.

trpný – Píseň byla zpívána. nebo Píseň se zpívá. (zvratná podoba slovesa)

Jak rozliším rod činný a rod trpný?

rod činný

Vyjadřuje skutečnost, že činnost provádí aktivně podmět.

Příklad:

Maruška si hraje na pískovišti.

rod trpný

Vyjadřuje skutečnost, že se podmět do činnosti aktivně nezapojuje, ale je jí pouze zasažen.

Příklad:

Dům byl postaven. (Nepostavil se sám.)

·      slovesný vid

dokonavý – napsal dopis

nedokonavý – psal dopis

Jak rozliším vid dokonavý a nedokonavý?

1.     Převedu si sloveso do infinivitu (= sloveso v neurčitém tvaru, končí na -t, -ti).

2.     Před infinitiv vložím sloveso budu.

3.     Dává-li spojení smysl, jedná se o sloveso nedokonavé, pokud nedává smyl, jedná se o sloveso dokonavé.

Příklad:

já budu napsat – nedává smysl = vid dokonavý

já budu psát – dává smysl = vid nedokonavý

Učebnice češtiny definují dokonavý vid jako ukončený nebo jednorázový dějNemůže být v přítomném čase a nelze u něj použít pomocné “budu”

Příklad:

Upeču buchty. (já budu upéct nedává smysl = dokonavé sloveso)

Naopak nedokonavý vid vyjadřuje neukončený nebo probíhající dějBudoucí čas se tvoří za pomocí tvarů slovesa být. 

Příklad:

Strom se zelená. (strom se bude zelenat dává smysl = sloveso nedokonavé)

·      slovesná třída

Eva nese jelito, íá.

1.     -e

2.     -ne

3.     -je

4.     -í

5.     -á

Jak poznám, do které slovesné třídy sloveso patří?

Převedu si sloveso do 3. os. jedn. č., času přítomného.

Příklad:

On mluví. – sloveso končí na , proto patří do 4. slovesné třídy

·      slovesný vzor

1.     -e: nese, bere, maze, peče, umře

2.     -ne: tiskne, mine, začne

3.     -je: kupuje, kryje

4.     -í: prosí, trpí, sází (může pomoci rozkaz Pros! Trp! Sázej!)

5.     -á: dělá

Jak poznám slovesný vzor určovaného slovesa?

Příklad:

On mluví. Sloveso patří do 4. slovesné třídy. To už víme. Ke vzoru jej přiřadíme pomocí minulého časuŘekneme si: mluví – mluvil = prosí - prosil

Nic složitého, ne? 🙂

Pamatuj! 

Slovesa být, jíst, vědět a chtít = nepravidelná slovesa, nelze u nich určit třídu a vzor. 

Materiály

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.