Co se v tomto ročníku naučím

V šesté třídě se zdokonaluji v určování mluvnických kategorií u jmen i u sloves, učím se rozlišovat psaní zdvojených souhlásek. Ujasňuji si, kdy a kde se píše předpona s- a z-. Vím, jaké i / y napsat v koncovce přídavných jmen. Mimo to zvládám určit druhy zájmen a číslovek. Také umím určit základní a rozvíjející větné členy. Piluji pravopis a opakuji si jeho základní pravidla.

Seznam učiva pro 6. třídu

Učivo Popisek
Psaní I / Y v koncovkách podstatných jmen V tomto příspěvku si zopakujeme, jak jednoduše určit I / Y v koncovkách podstatných jmen. Mějte na paměti, že klíčové je přiřadit podstatné jméno ke správnému vzoru. 🙂
Psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen Tento příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. Připomeneme si, jak je od sebe odlišíme a jak určíme správné I / Y.
Shoda přísudku s podmětem Následující příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v příčestí minulém. Pamatujte, že důležitý je rod podstatného jména! 🙂
Předpony s-, z-, vz- Zopakujeme si základní pravidla pro psaní předpony s-, z- a vz-. Součástí příspěvku jsou také slova, která vždy píšeme s předponami s- a z- bez ohledu na kontext věty.
Zájmena Příspěvek seznamuje čtenáře s druhy zájmen, které se mohou hodit pro jazykové rozbory.
Větné členy Základní větné členy, rozvíjející větné členy. Jak je správně určit ve větě? Podrobný návod najdete v tomto příspěvku.
Zájmeno jenž Zájmeno jenž a přehledná tabulka s jeho vyskloňovanými tvary.
Zdvojené souhlásky Jako jsou pravidla pro zdvojené souhlásky? Vše potřebné se dočtete v následujícím článku.
Číslovky Číslovky a jejich druhy. Za kterou z nich musíme psát tečku? A jak správně napsat 867? Více v příspěvku.
Vyjmenovaná slova Učivo pro 3. třídu, ale občas je potřebujeme zopakovat všichni, nemám pravdu? :-)
Tvoření slov Tvoření slov v češtině má svá pravidla. Pokud jste nebyli dostatečně obeznámeni, tento článek je přímo pro vás.
Je to předložka? Občas se dostaneme do svízelné situace a nejsme si jisti, jestli následující slovní druh je předložka. Víme, že některá slova mohou být podstatným jménem, příslovcem i předložkou zároveň. Pozor, vždy záleží na kontextu a konkrétním užití. Více info v tomto článku.
Mluvnické kategorie sloves Přehledný výčet mluvnických kategorií sloves. Naučte se je a stanete se mistry jazykových rozborů! 😎
Psaní BĚ/BJE a VĚ/VJE Proč nechceme objet oběd? Jaká jsou pravidla pro psaní BĚ a BJE?
Psaní MĚ/MNĚ Zapomněli jste, jak se správně píše pomněnka?
Věta jednočlenná, věta dvojčlenná a větný ekvivalent Jak poznám větu jednočlennou? Co definuje větu dvojčlennou? Co je to větný ekvivalent? Odpovědi najdeš v tomto příspěvku.
Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková Potřebuju další prázdniny, nové sáňky a navštívit Alpy. Víš, o jakou skupinu podstatných jmen se jedná? :-)
Určování pádů Záležitost, kterou není radno podceňovat a zúročíš ji v každém jazykovém rozboru.
Slovní druhy Kolem oběda práskl kolem o zem. Pojď si s námi připomenout slovní druhy.
Koncovky -OVI a -OVY Davidovy sestry přišly ke Karlovi. Pravopisný oříšek - koncovky -OVI/ -OVY
Mluvnické kategorie podstatných jmen Co určujeme u podstatných jmen a nejen u nich? To a mnohem víc prozradí tento příspěvek. 😊
Kdy píšeme ú s čárkou? Kdy musíme psát čárkované ú a proč? 🥸
Druhy vět podle postoje mluvčího k posluchači Jaké druhy vět rozlišujeme? 🧐
Příslovečné spřežky Co to vlastně je příslovečná spřežka a jak vůbec vzniká? 🤯
;