Učivo Popisek
Psaní I/Y v koncovkách podstatných jmen V tomto příspěvku si zopakujeme, jak jednoduše určit i/y v koncovkách podstatných jmen. Mějte na paměti, že klíčové je přiřadit podstatné jméno ke správnému vzoru. :-)
Psaní I/Y v koncovkách přídavných jmen Tento příspěvek je zaměřen na psaní i/y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. Připomeneme si, jak je od sebe odlišíme a jak určíme správné i/y.
Shoda přísudku s podmětem Následující příspěvek je zaměřen na psaní i/y v příčestí minulém. Pamatujte, že důležitý je rod podmětu! :-)
Předpony s-, z-, vz- Zopakujeme si základní pravidla pro psaní předpony s-, z- a vz-. Součástí příspěvku jsou také slova, která vždy píšeme s předponami s- a z- bez ohledu na kontext věty.
Zájmena Příspěvek seznamuje čtenáře s druhy zájmen, které se mohou hodit pro jazykové rozbory.
Větné členy Základní větné členy, rozvíjející větné členy. Jak je správně určit ve větě? Podrobný návod najdete v tomto příspěvku.
Zájmeno jenž Zájmeno jenž a přehledná tabulka s jeho vyskloňovanými tvary.
Zdvojené souhlásky Jako jsou pravidla pro zdvojené souhlásky? Vše potřebné se dočtete v následujícím článku.
Číslovky Číslovky a jejich druhy. Za kterou z nich musíme psát tečku? A jak správně napsat 867? Více v příspěvku.
Vyjmenovaná slova Učivo pro 3. třídu, ale občas je potřebujeme zopakovat všichni, nemám pravdu? :-)
Tvoření slov Tvoření slov v češtině má svá pravidla. Pokud jste nebyli dostatečně obeznámeni, tento článek je přímo pro vás.
Je to předložka? Občas se dostaneme do svízelné situace a nejsme si jisti, jestli následující slovní druh je předložka. Víme, že některá slova mohou být podstatným jménem, příslovcem i předložkou zároveň. Pozor, vždy záleží na kontextu a konkrétním užití. Více info v tomto článku.
Mluvnické kategorie sloves Přehledný výčet mluvnických kategorií sloves. Naučte se je a stanete se mistry jazykových rozborů! :-)
Psaní BĚ/BJE a VĚ/VJE Proč nechceme objet oběd? Jaká jsou pravidla pro psaní BĚ a BJE?
Psaní MĚ/MNĚ Zapomněli jste, jak se správně píše pomněnka?
Věta jednočlenná, věta dvojčlenná a větný ekvivalent Jak poznám větu jednočlennou? Co definuje větu dvojčlennou? Co je to větný ekvivalent? Odpovědi najdeš v tomto příspěvku.
Podstatná jména hromadná, pomnožná a látková Potřebuju další prázdniny, nové sáňky a navštívit Alpy. Víš, o jakou skupinu podstatných jmen se jedná? :-)
Určování pádů Záležitost, kterou není radno podceňovat a zúročíš ji v každém jazykovém rozboru.
Slovní druhy Kolem oběda práskl kolem o zem. Pojď si s námi připomenout slovní druhy.
Koncovky -OVI a -OVY Davidovy sestry přišly ke Karlovi. Pravopisný oříšek - koncovky -OVI/ -OVY

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.