Dnešní příspěvek nám připomene základní pravidla pro psaní předpony s-, předpony z- a předpony vz-. Pravidla nejsou složitá, navíc jich není mnoho a naučit se je může opravdu každý. I vy. 🙂

Předpony

Předponu s- píšeme ve slovech, jejichž význam naznačuje:

  • Směr dohromady (seběhnout se, skamarádit se)
  • Směr z povrchu pryč (smazat tabuli, svléknout oblečení)
  • Směr dolů (sjezdovka)

Předponu z- píšeme v takových slovech, která vyjadřují:

  • Změnu stavu (zblednout, zhubnout)
  • Dokončení děje (zničit)

Předponu vz- píšeme u slov, která nám vyjadřují:

  • Směr vzhůru (=nahoru) (vzlétnout, vztyčit)
  • Pohyb proti něčemu (vzepřít se, vzbouřit se)

Pozor, v češtině existují slova, která se nám nepodaří přiřadit do žádné skupiny a jejich pravopis si zkrátka musíme zapamatovat. 

Pamatuj!

Vždy píšeme předponu s-:

Strávit, strava, skončit, spotřebovat, stmívat se, strhnout, shořet, shnít, skonat (=zemřít), spáchat, spasit, stýskat se, slevit

Vždy píšeme předponu z-:

Způsobit, způsob, zpívat, zpěv, zpěvák, zkoušet, zkouška, zkušenost, zkoumat, zkumavka, ztepilý, zpytovat

Pozor! Aby toho nebylo málo, čeština obsahuje hodně slov, kde je možné napsat jak předponu s-, tak předponu z-. Kterou napsat, abychom neudělali pravopisnou chybu, nám poodhalí kontext věty. 

Příklad:

Ztěžovat si práci. X Stěžovat si na práci. 

Slovíčko ztěžovat ve smyslu dělat něco obtížnější, něco těžší, píšeme s předponou z-Studentka miluje matematiku. Ráda si ztěžuje práci tím, že odmítá používat kalkulačku.

Slovo stěžovat si vyjadřuje naši nespokojenost, náš nesouhlas s něčím/ s někým a v tomto případě píšeme předponu s-.

Paní učitelka si stěžovala na Pepíčkovu nepozornost v hodině češtiny.   

Materiály

Vykutálené otázky

Švestka se časem _cvrkla.

Viděli jsme _kamenělý trilobit.

Marek v_píral činky.

Auto u školy _pomalilo.

Kluci se _běhli na fotbal.

Důkazy byly _pochybněny.

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.