Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem webových stránek, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souladu s GDPR a aktuálně platnou národní legislativou.

Správcem Vašich údajů je Cabakorp s.r.o., IČO 14154838, se sídlem Devotyho 2784, Pardubice, 53002.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tedy určuji, jaké osobní údaje budou zpracovány, po jak dlouhou dobu a za jakým účelem. Rovněž vybírám další zpracovatele, kteří mi s jejich zpracováním pomáhají a budou pomáhat.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Jako správce zpracovávám následující identifikační a kontaktní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo

Rovněž zpracovávám informace o Vašem chování na webových stránkách Čeština doma a nastavení Vašeho prohlížeče. Tyto údaje získávám za pomocí cookies umisťovaných měřicími kódy. (O cookies bude rozepsáno více níže.)

Důležitá informace: webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Používání cookies tedy můžete na svém počítači zakázat.

Výše specifikované identifikační a kontaktní údaje je nutné získat a zpracovat pro navázání spolupráce / vytvoření nabídky. Tyto osobní údaje jsou rovněž zpracovávány v rámci jednání o potenciální spolupráci nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a správcem.

Dále jsou zpracovávány Vaše osobní údaje pro naplnění těchto účelů:

  • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky mých služeb, Vaše osobní údaje nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (Vaše jméno a e-mailovou adresu), využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť předpokládám, že Vás publikované novinky zajímají.

Nejste-li mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery na základě Vašeho souhlasu. V obou zmíněných případech máte možnost využít odhlašovacího odkazu, který je součástí každého zaslaného newletteru.

Informace, které o Vás sbíráme, mohou být taktéž využity za účelem personalizace služeb.

Cookies

Webové stránky Čeština doma využívají ke své činnosti souborů cookies, které sledují chování jejich uživatelů. Jedná se konkrétně o IP adresu, informace, jak dlouho se uživatel na webových stránkách zdržuje a ze které webové stránky přichází.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako oprávněný zájem správce. Věřím, že díky tomu mohu Vám, svým návštěvníkům, nabídnout lepší služby.

Údaje, které správce takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google a Facebook.

Znovu uvádím, že webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány především prostřednictvím služby Google Analytics, provozované společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Prohlášení společnosti Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování můžete dohledat na webové stránce https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Jako správce chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (současně známá a dostupná) technická a organizační opatření, jež zabraňují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Jako správce jsem přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít nové nástroje či nového zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění procesu zpracování. Prvořadým zájmem vždy bude bezpečné užívání a nakládání s osobními údaji klienta.

Předávání dat mimo EU 

Veškeré zpracování osobních údajů bude realizováno na území Evropské unie. 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. 

Máte právo:

  • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů,
  • vyžádat si přístup ke svým osobním údajům,
  • právo k doplnění, opravě nebo smazání svých osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že správce kontaktujete na e-mailové adrese: technikondrej@cestinadoma.cz. Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám ve lhůtě 14 dní doložím, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a za jakým účelem.

Shledáte-li své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění či změnu osobních údajů.

Rozsah osobních údajů či účel jejich zpracování můžete omezit, například odhlášením z newsletteru, kterým omezíte účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Vaším nesporným právem je právo na výmaz. Pokud si to budete přát, máte na to právo, které musím plně respektovat. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na realizaci práva na výmaz potřebuji 14 dní.

V případech, kdy jsem vázán zákonnou povinností (například musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem), vymaži takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. 

Právo podat stížnost

Domníváte-li se, že mnou prováděné zpracování osobních údajů není v souladu s platnou právní legislativou, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však rád, pokud se nejprve obrátíte na mou osobu, abych případný konflikt mohl vyřešit a nastalé pochybení napravit. Kontaktovat mě můžete na e-mailu: technikondrej@cestinadoma.cz.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají a nadále budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a respektovat všechna bezpečnostní opatření. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním a odesláním formuláře pro přihlášení do kurzu či k odběru newsletteru uživatel potvrzuje, že je obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptuje.

Uživatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného formuláře provozovateli stránek Čeština doma započne zpracování osobních údajů provozovatelem / správcem. Používáním webových stránek Čeština doma souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

Prohlašuji, že veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 10. 3. 2020.



;