Zpět na všechna učiva

Příslovečné spřežky vznikají spojením předložky a podstatného jména, přídavného jména, zájmena nebo příslovce

Příslovečné spřežky vždy píšeme dohromady jako jedno slovo.

Ve větě vystupují (ptáme se na ně) jako příslovce.

Příklad:

  • zcela (z + celý)
  • vcelku (v + celek)
  • zprava (z + pravý)

Pozor na rozdíl v psaní nahoru x na horu:

  • Vystoupili na horu Říp. (předložka a podstatné jméno)
  • Vystoupili nahoru po schodech. (příslovečná spřežka)

☝️ Vždy je třeba vnímat kontext sdělení. 🙂

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.