Shoda přísudku s podmětem

V dnešním příspěvku bych chtěla pozornost věnovat shodě přísudku s podmětem v příčestí minulém. Netušíte, o čem je řeč? Dnes si vysvětlíme, jak správně určit I / Y v koncovce slovesa v minulém čase.

Příklad: “Babiččini psi běhali po zahradě.”

Proč je správně měkké I? Jednoduchá odpověď - podmětem (kdo? co? = psi) je rod mužský životný. Při určování I / Y v koncovce slovesa se řídíme rodem podmětu (proto se problematika nazývá shoda přísudku (slovesa) s podmětem).

Je to jasnější? 🙃

Pro jednotlivé rody platí

Rod mužský životný - I v koncovce slovesa

příklad: “Naši sportovci vyhráli první místo.”

Rod mužský neživotný - Y v koncovce slovesa

příklad: “Autobusy nás odvezly zpátky do školy.”

Rod ženský - Y v koncovce slovesa

příklad: “Hvězdy na obloze zářily.”

(děti, oči, uši = Y (jako rod ženský)

příklad: “Děti si hrály na pískovišti.”

Rod střední = A

příklad: “Koťata na dvorku mňoukala.”

Pozor na nevyjádřený podmět!

Jedná se o takový druh podmětu, kdy nevíme přesně, jakého rodu zúčastněné osoby jsou. Předpokládáme tedy, že podmětem je i rod mužský životný a v koncovce slovesa píšeme měkké I.

příklad: “Rozhodli jsme se, že půjdeme do kina.”

Pokud máte nějaké nejasnosti, potřebujete se zeptat, případně něco dovysvětlit, napište nám na našem chatu. Rádi vám poradíme. 🙂

Materiály

Diktátové vychytávky

Dny plynuly. Dni plynuly. X Dnové plynuli.

DEN je rodu mužského neživotného, proto v případě DNY plynuly musíme v koncovce slovesa napsat tvrdé Y. Pozor, to samé platí i pro tvar DNI. Výjimkou je ovšem tvar DNOVÉ, archaická podoba slova, kdy koncovka -ové je považována za životnou. DNOVÉ plynuli tedy musí být s měkkým I v koncovce slovesa

V mluvené řeči se tvar DNOVÉ téměř nepoužívá, přesto však bývá oblíbeným chytákem v diktátech. 


Sněhuláci, draci a příčestí minulé

Sněhuláci na kopci roztáli.

Draci létali vysoko na obloze.

Pamatujte si, že sněhulák i papírový nebo pohádkový drak jsou rodu mužského životného, a proto musíme psát v koncovce slovesa vždy měkké I


Davy a zástupy lidí

Davy lidí kráčely městem.

Zástupy vojáku procházely ulicemi.

Proč musíme napsat tvrdé Y v koncovce sloves? Protože podmětem jsou slova davy a zástupy (nejsou jimi lidé ani vojáci!). Slova davy a zástupy jsou rodu mužského neživotného, a proto musí být v koncovce sloves tvrdé Y

Pamatuj si, že pro určování koncovky slovesa v minulém čase je důležitý rod podmětu!


Děti, oči, uši

Děti si hrály na pískovišti.

Jeho oči pozorovaly.

Její uši mě dobře slyšely.

Pokud je podmětem slovo děti, oči nebo uši, píšeme v koncovce slovesa vždy tvrdé Y. Děti, oči, uši jsou v množném čísle rodu ženského

Možná si vzpomeneš na poučku: „Děti, oči, uši – tvrdé Y jim sluší.“Vykutálené otázky

Oddíly vojáků pochodoval_ městem.

Děti zpíval_ ve sboru.

Na náměstí hrál_ kapely.

Zapomněl_ jsme na Kevina.

Rozčiloval_ nás reklamy.

Davy lidí proudil_ městem.

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.