Druhy vět podle postoje mluvčího k posluchači

Zpět na všechna učiva

  • Věty oznamovací (Píšeme za nimi tečku.)
  • Věty rozkazovací (Píšeme obvykle tečku, pouze při důrazu vykřičník.)
  • Věty tázací (Píšeme za nimi otazník.)

Věty tázací dělíme na:

a)     tázací doplňovací (tyto věty jsou uvozeny (= začínají) tázacími zájmeny kdo, co, čí nebo tázacími příslovci kdy, kde, kam, případně tázací číslovkou kolik

b)    tázací zjišťovací (odpovídáme na ně ano, ne)

  • Věty zvolací (Píšeme vždy vykřičník.)
  • Věty přací (Píšeme zpravidla vykřičník, někdy i tečku.) Věty přací bývají uvozeny částicemi (slovní druh číslo 9) a sloveso má tvar podmiňovacího způsobu.

Pamatuj si, že věty rozkazovací poznáš pouze podle tvaru slovesa, které je v rozkazovacím způsobu. Bližší informace o rozkazovacím způsobu najdeš tady.

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

;