V dnešním češtinářském okénku se podíváme na to, co je to přívlastek a jaké druhy přívlastku rozlišujeme. Tak pojďme na to. 🙂

Co je to přívlastek?

Přívlastek = atributzávisí na podstatném jménu a rozvíjí hoBlíže určuje podstatné jméno a vymezuje jeho význam. 

Přívlastek může být vyjádřen přídavným jménem, zájmenem, číslovkou, podstatným jménem, ale také infinitivem a příslovcem.

Ptáme se na něj otázkou: Jaký? Který? Čí?

Z hlediska určování rozvíjejících větných členů rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný:

Přívlastek shodný

Stojí většinou před podstatným jménem, zpravidla bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmenem, číslovkou.

Příklad:

mladý člověk

stará babička

Přívlastek neshodný

Stojí většinou za určovaným podstatným jménem a nejčastěji bývá vyjádřen podstatným jménem.

Příklad:

obraz hrůzy

pouzdro houslí

Další tipy přívlastků:

Přívlastek holý

Není rozvitý žádným větným členem.

Příklad:

červené šaty

krátké vlasy

Přívlastek rozvitý

Základem bývá rozvíjené přídavné jméno.

Příklad:

rychle se měnící počasí

krátce střižené vlasy

Několikanásobný přívlastek

Jedná se o přídavná jména jedné významové řady (= skupina souřadně spojených přívlastků, jejich pořadí lze libovolně změnit). Jsou oddělena čárkou nebo spojkou (nejčastěji a).

Příklad:

červené, žluté a oranžové květy

Přívlastek postupně rozvíjející

Podstatné jméno je rozvíjeno nejprve jedním, posléze druhým přídavným jménemJedná se o postupné zpřesňování dalšími přívlastky. Pozor! Přívlastek postupně rozvíjející se neodděluje čárkou

Příklad:

druhá světová válka (kdybychom spojení oddělili čárkou, znamenalo by to, že války byly dvě: druhá a světová)

nejznámější český básník

Přívlastek volný

Tento typ přívlastku vyjadřuje doplňující vlastnost, kterou lze z věty vypustit, aniž by se nám změnil její významOdděluje se čárkou, uprostřed věty čárkami z obou stran. Jeho základem je přídavné jméno.

Příklad:

Zahrada, obehnaná drátěným plotem, byla vzorně upravená.

Pozor! V případě, že je jeho základem podstatné jméno, hovoříme o tzv. přístavku. Přístavek = druh volného přívlastku. 

Příklad:

Jaroslav Seifert, nositel Nobelovy ceny, věnoval mnoho básní Praze.

Přívlastek těsný

Přívlastek těsný vyjadřuje podstatnou vlastnost, kterou nelze vypustit beze změny smyslu věty. Neodděluje se čárkou. 

Příklad:

Žáci přihlášení do soutěže se shromáždí před divadelním stanem. 

Materiály

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

Lektorku z projektu Čeština doma bych ráda doporučila. Syna doučuje už čtvrt roku a jeho známky z češtiny se zlepšily.

S doučováním jsme spokojeny já i dcera. Slečna je schopna vše (i opakovaně) vysvětlit, je trpělivá a přívětivá. Pomohla dceři s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.

Slečna už dlouhodobě pomáhá synovi s vypracováním domácích úkolů a dovysvětluje mu látku, kterou zameškal ve škole kvůli dlouhodobé absenci. S výukou jsme spokojeni.