Jak na koncovky: přehled nejen pro páťáky 🎉

Jak na koncovky: přehled nejen pro páťáky 🎉
Náhled materiálu

Materiál ti vysvětlí, jak na koncovky u podstatných a přídavných jmen. 🤓 Nechybí ani vysvětlení, jak správně určit I / Y v koncovce slovesa v minulém čase. 😎

Stáhnout

Pořád tomu nerozumíš?

Psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen
Tento příspěvek je zaměřen na psaní I / Y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. Připomeneme si, jak je od sebe odlišíme a jak určíme správné I / Y.
otevřít