Slovesa fázová a modální

Zpět na všechna učiva

Dnešní krátký příspěvek nám připomene, co jsou to fázová a modální slovesa. 🙂

My víme, že slovesa lze rozdělit na slovesa plnovýznamová, která nesou význam samostatně (například: mluvit, zpívat, vyprávět, utíkat apod.) a slovesa pomocná, která potřebují doplnit slovy plnovýznamovými.

Pomocná slovesa jsou:

  • slovesa sponová
  • slovesa modální (= způsobová)
  • slovesa fázová

Slovesa sponová

být, bývat, stát se, stávat se (např. stal se učitelem)

Slovesa modální

moci, smět, muset, chtít, mít (ve smyslu mít povinnost) (např. musíme studovat)

Slovesa fázová:

Jedná se o slovesa, která vyjadřují jednotlivé fáze děje: začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat, zůstávat (např. začal studovat)


Materiály

Slovesa fázová a modální

Procvičuj

Slovesa fázová, modální a sponová
Online cvičení na fázová, modální a sponová slovesa. Procvič si s námi pomocná slovesa. 🤓
Opakování na přijímačky 1
Online opakování na přijímací zkoušky z češtiny. Zopakuješ si a procvičíš druhy spojek, druhy přísudku, druhy vět vedlejších a poměry vět hlavních. 🤓

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

;