Zpět na všechna učiva

Dnešní příspěvěk vám nabídne ucelený přehled druhů vedlejších vět. Jeho cílem je rovněž snaha předat tipy, jak jednoduše určovat druhy vedlejších vět.☝️Nejprve však slibovaný přehled:

Vedlejší věta podmětná

(otázka kdo, co?)

příklad:

Kdo jinému jámu kopá (VV), sám do ní padá (VH). (otázka kdo, co?)

Vedlejší věta předmětná

(otázka koho, čeho, komu, čemu, koho, co, o kom, o čem, s kým, s čím - ptáme se všemi pádovými otázkami mimo 1. a 5. pád)

příklad:

Věděl (VH), že se nenaučil (VV). (otázka co, koho co?)

Vedlejší věta přívlastková

(otázka jaký?, jaká?, jaké?, který?, která?, které?, čí?)

příklad:

Oknem (VH1/2), které bylo otevřené (VV1), proudil čerstvý vzduch (VH1/2). (otázka jakým?)

Měla nový účes (VH), který byl zajímavý (VV). (otázka jaký?)

Vedlejší věta doplňková

Bývá spojena spojovacím výrazem jak, jako, zpravidla závisí na slovese smyslového vnímání z věty řídící (viděl, uměl, pozoroval, cítil).

příklad:

Myslivec viděl srny (VH), jak se pasou (VV).

Více informací k vedlejší větě doplňkové najdete v tomto učivu.

Vedlejší věta příslovečná:

Místní

(kde? kudy? kam?)

Časová

(kdy? odkdy? dokdy?)

Způsobová

(jak?)

Měrová

(kolik? do jaké míry?)

Příčinná (důvodová)

(proč? z jaké příčiny? z jakého důvodu?)

Účelová

(proč? za jakým účelem?)

Podmínková

(kdy? za jaké podmínky?)

Spojky: jestliže, -li, kdyby, když

Přípustková

(i kdy?)

Spojky: ačkoli, třebaže, přestože, i kdyby, i když, ač

Vedlejší věta přísudková

(vyskytuje se zřídka) - vyjadřuje jmennou část přísudku jmenného se sponou.

Nyní avizovaný tip, jak jednoduše rozeznat druh vedlejší věty:

příklad: Měl jsem pocit (VH) , že se něco pokazilo. (VV)

  • Nejprve si určím, která věta je hlavní, která vedlejší.
  • Poté si alespoň 2x přečtu větu hlavní, dokud mě nenapadne vhodná otázka, kterou bych se zeptala na větu vedlejší. (Měl jsem pocit, měl jsem pocit... Jaký pocit?)
  • Že se něco pokazilo. - Na otázku si musím odpovědět určovanou větou vedlejší.
  • Otázka zněla: Jaký? - Jedná se tedy o vedlejší větu přívlastkovou.
Tip na závěr:

Povšechně lze říci, že druhy vedlejších vět určujeme pomocí otázek, nikoliv podle spojovacích výrazů. V případě vedlejších vět příslovečných podmínkových a příslovečných přípustkových ovšem můžeme udělat výjimku, neboť tyto dva druhy vedlejších vět jsou vždy uvozeny konkrétními spojkami.

Vedlejší věta příslovečná podmínková

Spojky: jestliže, -li, kdyby, když

Vedlejší věta příslovečná přípustková

Spojky: ačkoli, třebaže, přestože, i kdyby, i když, ač

Pro zapálené fanoušky vedlejších vět doporučuju naše další učivo Vedlejší věta doplňková a přísudková.🙋‍♀️

Materiály

Druhy vedlejších vět

Procvičuj

Opakování na přijímačky 1
Online opakování na přijímací zkoušky z češtiny. Zopakuješ si a procvičíš druhy spojek, druhy přísudku, druhy vět vedlejších a poměry vět hlavních. 🤓

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.