přívlastek přívlastek neshodný přívlastek shodný rozvíjející větné členy větné členy

Přívlastek

Popis videa

Patří mezi rozvíjející větné členy a jako jediný větný člen tvoří skladební dvojici výhradně s podstatným jménem. 👉 Řeč je o přívlastku, kterému je věnováno dnešní video. 😎

Další videa

Proberme látku společně

Učte se sami

;