Poměry vět hlavních

Líbilo se?
Co si dnes procvičíte

Online hra na procvičení poměrů mezi větami hlavními. 🙂 Zopakuj si poměry slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, příčinný a důsledkový. Nezapomeň, že pro určení poměru je užitečné znát spojky souřadicí, které jsou typické pro jednotlivé poměry. 🤓

Učivo pro cvičení

Další procvičování

Pravopisné cvičení 1

Slovesa fázová, modální a sponová

;