Vedlejší věty příslovečná podmínková a přípustková

Vedlejší věty příslovečná podmínková a přípustková

Popis videa

Dnešní video ti představí další dva druhy vedlejších vět, a to příslovečnou podmínkovou a příslovečnou přípustkovou. Tak pojďme na ně! 😎

;