Druhy přísudku: slovesný, jmenný se sponou a jmenný bez spony

druhy přísudku přísudek přísudek jmenný bez spony přísudek jmenný se sponou přísudek slovesný základní skladební dvojice základní větné členy

Druhy přísudku: slovesný, jmenný se sponou a jmenný bez spony

Popis videa

První video zaměřené výhradně na přísudek a jeho druhy. 😊 Dnes se naučíme, jak určit přísudek slovesný, jmenný se sponou a jmenný bez spony. 🤓

Další videa

Proberme látku společně

Učte se sami

;