Co všechno musíte znát, abyste úspěšně zvládli didaktický test z češtiny 2021?

Jak samotný název napovídá, dnešní příspěvek bude věnován jednotlivým oblastem, z nichž se didaktický test skládá. Mimo část, jež se soustředí na zvládnutí pravopisných pravidel, (kterou jsme si představili v minulém příspěvku), didaktický test obsahuje také tyto části:

  • Oblast, v níž student třídí slovní zásobu do češtinářského “desatera” slovních druhů, ví, které slovní druhy jsou ohebné, které lze skloňovat, které časovat a rovněž ví, jaké mluvnické kategorie u daného slovního druhu určujeme. Do této kategorie spadá také problematika tvoření nových slov.
  • Další oblast je rovněž soustředěna na práci se slovní zásobou, tentokrát je však student dotazován na vztahy mezi slovy. Synonyma, antonyma, metafora, metonymie… Že vám to nic neříká? 🤯
  • Pevnou součástí češtinářského didakťáku jsou větné rozbory. Student musí znát větné členy, musí vědět, co je to věta jednočlenná a dvojčlenná, nevyjímaje větný ekvivalent. Stejně tak musí umět pojmenovat významové poměry mezi větami hlavními, určit druhy vedlejších vět. Bez toho se určitě neobejdete.
  • V další části je student vystaven porozumění textu. Je potřeba umět rozlišit fakta od domněnky, umět rozpoznat tzv. komunikační funkci výpovědi - tedy, zda se jedná o doporučení, výtku, zákaz apod. Primárním cílem je ověření schopnosti studenta najít relevantní informace a vystihnout hlavní myšlenku.
  • Následující část vyžaduje znalosti jednotlivých funkčních stylů a slohových postupů. Nic obtížného, ale nepodceňujte to! 😉
  • Závěrečná oblast patří literatuře. Od studenta se očekává základní orientace v uměleckých epochách, znalost literárních směrů a jejich nejvýznamnějších představitelů.

No, za jeden týden to do hlavy asi nenarvete... Vypracujte si plán a začněte s přípravou na maturitu včas. Máte-li nějaký dotaz nebo potřebujete s přípravou pomoc, napište mi a domluvíme se. 😉 Vaše Lektorka Lidy

Zeptejte se ostatních

Žádné příspěvky

Přidat příspěvek

Pro možnost vkládat příspěvky je nutné se zaregistrovat a přihlásit.

;